PS Calcimol

INDIKACIJE:
- Indirektno prekrivanje pulpe
- Podloga ispod svih materijala za punjenje
PREDNOSTI
- Učinkovita zaštita pulpe
- Lagana aplikacija
- Pogodno vrijeme za upotrebu
- Kratko vrijeme stvrdnjavanja
- Sadrži 26% calcium hidroxida
- Rendgenski vidljiv
- Podrška stvaranju tercijarnog dentina

Powered by Interface d.o.o.