PS Calcimol LC

INDIKACIJE:
- Indirektno prekrivanje pulpe
- Podloga ispod svih materijala za punjenje
PREDNOSTI:
- Učinkovita zaštita pulpe
- Gotov za upotrebu jednokomponentni materijal
- Ušteda vremena, svjetlosno polimerizirajući
- Aplikacija sa non- dripping NDT-špricom
- Visok stepen otpornosti na kiseline, zaštita prilikom apliciranja kiselina za jetkanje
- Podržava stvaranje tercijarnog dentina

Powered by Interface d.o.o.