PS Ionoseal

INDIKACIJE:
- Podloga ispod svih vrsta materijala za punjenje
- Zaljevanje proširenih fisura
- Restauracija manjih oštećenja
PREDNOSTI:
- Gotov za upotrebu jednokomponentni materijal
- Ušteda vremena, svjetlosno polimerizirajuć u sekundama
- Brza i higijenska upotreba
- Visoka kompresivna snaga (226 MPA)
- Oslobađanje florida protiv sekundarnog karijesa
- Visoka biokompatibilnost
- Rendgenski vidljiv

Powered by Interface d.o.o.