Voco

PS Twinky Star

U bojama svjetlosno polimerizirajjući kompomer restorativni materijal

PS Ionobond

Glassionomer podloga sa bonding efektom

Calcicur 500x500

Gotova za upotrebu kalcium hidroksid pasta

REF 1784 20090416

Duplo stvrdnjavajući samovezujući na kompozitnoj bazi sistem cementiranja

Powered by Interface d.o.o.